Nov 29, 2022

I obce a města mohou vydělávat na nabíjení

Vybudovat nabíjecí infrastrukturu je v současnosti důležité pro každou obec či město. Nejen proto, že vstupuje v platnost legislativa, která to přímo nařizuje, ale také proto, že modernizace a zjednodušování života občanům a návštěvníkům by mělo být v DNA každého starosty či primátora.

Zdroj foto: Interne

Budování nabíjecí infrastruktury v obcích a městech

V běžné populaci, ale i mezi podnikateli a představiteli samospráv převládá názor, že nabíjecí stanice, budování nabíjecí infrastruktury a nakonec i samotné nabíjení jsou drahé.

Současně, agenda související s inženýringem, projektovou činností a obecně administrativou je komplikovaná. V AgeVolt intenzivně pracujeme se změnou chování společnosti v oblasti e-mobility, a proto přinášíme tipy a rady, jak uchopit elektromobilitu prakticky.

Koncepce našeho řešení je ideální pro použití v rámci municipalit a veřejné správy s garancí 10 leté životnosti produktů a je vhodná na každé parkovací místo.

Cena balíčků pro obce a města je vypočtena průměrně na 1 500 EUR na vybudování AC nabíjecího místa s výkonem 22 kW (pomalé nabíjení) a 30 000 EUR na vybudování DC nabíjecího místa s výkonem 60 kW (rychlé nabíjení).

Balíček zahrnuje:

  • přípravu projektu,
  • předpřípravu,
  • dodávku zařízení,
  • instalaci,
  • správu nabíjecích bodů včetně pomoci při definování a nastavování cenových hladin pro různé skupiny uživatelů

 

 

Výhody nabíjecích řešení s AgeVolt

Za dominantní výhody řešení AgeVolt pro municipality lze zvláště zdůraznit možnost vysokých úspor z důvodu, že pro implementaci řešení AgeVolt s nejvyšší pravděpodobností nebude potřeba budovat novou elektrickou přípojku, ani rozšiřovat stávající rezervovanou kapacitu, což ušetří nezanedbatelné množství veřejných financí nejen jednorázově, ale také na pravidelné bázi. Zároveň, s řešením AgeVolt obec, zda město není a nikdy nebude závislé na poskytovateli služeb nabíjení, ani na dodavateli řešení, a ceny nabíjení si určuje samy.

 

 

Za pozornost stojí také možnost vlastního designu nabíjecích stanic – například grafický design s logem města. Logo AgeVolt není něco, co má být vidět už z daleka, ale stane se pouze Vaším spolehlivým technologickým partnerem na cestě k udržitelné elektromobilitě.

S naším řešením se z nabíječek nestane zátěž pro obec/město, ale výhodný nástroj jak přinést kvalitní a finančně udržitelnou službu pro obyvatele a návštěvníky az případného výtěžku budovat další nabíjecí místa pro nabíjení elektromobilů na sídlištích, při městských podnicích, úřadech a veřejných parkovištích.

 

Zarábajte na nabíjaní elektromobilov.pdf