Smart Systém

Jednoduchá správa nabíjení

AgeVolt Web Portal

Majitel nabíjecí stanice může sdílet nabíjecí stanici jinými uživateli a na nabíjení vydělávat:
  • povolení sdílení nabíjení pro jednotlivé skupiny uživatelů - rodina, sousedé, veřejnost
  • správa autorizace nabíjení - bez autorizace, kartou, přes aplikaci
  • správa finančních transakcí - platba za nabíjení, fakturace

Přes Lokální OS

Majitel nabíjecí stanice má plnou správu nabíjecí stanice ve vlastní režii:
  • podrobné statistiky o nabíjení a přenabíjené energii
  • možnost nastavit nabíjení během nočního tarifu nebo nabíjení pouze z přebytkou fotovoltaiky
  • stanovování časů nabíjení, například jen večer

Do you want to e_volve your business with us?

Let us know what are your plans and requirements. We need as many details as possible. Where, when, how many charging stations, anything that may help us to prepare a solution that will fit your needs.

Text k určení Obnovit CAPTCHu