Biznis

Ukážka využitia systému AgeVolt v biznis budove.

Stráženie rezervovanej kapacity

Ochrana kabeláže pred preťažením

Prioritizácia vozidiel

  • Rezervovaná kapacita tejto budovy je 600 kW a aktuálne spotrebúva 400 kW.
  • Budova má 2 parkoviská po 8 parkovacích miest. Všetky sú vybavené nabíjačkami AgeVolt.
  • Kabeláž vedúca k parkovisku má svoje obmedzenie – aby nedošlo k jej poškodeniu, môžeme ju zaťažiť maximálne na 132 kW.
  • Na parkoviská prichádza 11 elektromobilov a začnú sa nabíjať.
  • Energomanažment systému AgeVolt zložený v tomto prípade z 3 elektromerov a riadiacej jednotky (naznačené žltými kvádrami) pozná aktuálnu spotrebu budovy, pozná maximálne zaťaženie kabeláže a rozumne rozdelí nabíjací výkon medzi všetky autá tak, aby neohrozil budovu.
  • Systém dokonca rozoznáva, ktorým automobilom má dať prioritu a uvoľniť pre ne vyšší výkon (ak sú to napr. VIP zákazníci, hostia, manažéri a pod.)

Chcem ponuku na mieru

Napíšte nám o vašom projekte čo najviac informácií. (Kde plánujete nabíjacie stanice vybudovať? Koľko nabíjacích staníc potrebujete? O aký typ budovy ide? Kedy plánujete nabíjačky inštalovať a pod.)