Poznáme víťaza študentskej súťaže návrhov na nabíjaciu stanicu elektromobilov

22. februára 2022

V novembri 2021 sme v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU vyhlásili súťaž pre študentov dizajnu, ktorej cieľom bolo vytvoriť originálne riešenia nabíjacích staníc pre elektromobily, ktoré by boli nie len ekologické a finančne udržateľné, ale rešpektovali by aj urbanistickú koncepciu územia.
PF 2022 from AgeVolt

Fakulta architektúry a dizajnu STU vedie svojich študentov k zhmotneniu svojich vízií a k vytvoreniu lepšej budúcnosti. Funkčnosť, nadčasovosť, ekologické a ekonomické aspekty sú zásadnými podmienkami pri navrhovaní. Budúcnosť mobility je blízkou témou, s ktorou sa poslucháči stretávajú.

Zámerom spoločnosti AgeVolt bolo priniesť na trh riešenie, ktoré odbúra všeobecné obavy z dostupnosti nabíjania a s tým spojený dojazd, ale ktoré bude tiež udržateľné z pohľadu konkurenčného prostredia a stabilnej energetickej siete. Rovnako chcela dať priestor mladým študentom a študentkám dizajnu realizovať ich vízie a zapojiť sa do inovatívnej tvorby e-mobility.

Samotným predmetom súťaže bolo spracovať dizajnový návrh nabíjacej stanice, ktorá bude súčasťou urbanistického riešenia územia, a zároveň navrhnúť materiálové riešenie vhodné pre masové rozšírenie do miest a obcí, ale aj parkoviská obchodných centier či sídliská. Okrem dizajnu, originálnosti prevedenia a technologického riešenia bolo hodnotené aj používanie ekologických a recyklovaných či recyklovateľných materiálov.

Do súťaže sa zapojilo 7 študentov z Fakulty architektúry a dizajnu. O výsledkoch rozhodovala porota v zložení:

  • arch. Peter Morgenstein, PhD., prodekan FAD STU 
  • art. Martin Baláž, ArtD., vedúci ateliéru  
  • Arch., Ing. Tomáš Žáček, architekt, fouder of Ecocapsule  
  • Jozef Ťapajna,  Head of Product Development, Agevolt Slovakia s.r.o.
  • Silvia Ferencová, Marketing Specialist  

V súťaži zvíťazil návrh študentky Daniely Alföldiovej, ktorý porotu oslovil najmä inšpiráciou  v materiáloch pre mesto blízkych, ako je dlažba či kameň, ktorý vhodne dopĺňa podsvietenie. „Návrh nie je prvoplánový a nevytvára len zaujímavý vizuálny efekt, no naopak komunikuje tak smerom k používateľovi stav vyťaženia siete. Inšpirácia dlažbou a kameňom vo vzoroch taktiež prináša možnosť prispôsobenia nabíjacích staníc identite miest a priestorov, kde sa nachádzajú.  Zároveň oceňujeme rozpracovanosť návrhu, ako aj použité materiály, ktoré sú veľmi dobre recyklovateľné“ komentoval Jozef Ťapajna zo spoločnosti AgeVolt Slovakia.

PF 2022 from AgeVolt

Na druhom mieste sa umiestnil veľmi odvážny a rozhodne ambiciózny návrh študenta Patrika Rózsu, čo je pre AgeVolt priam synonymom. „Osobne považujem tento návrh za jeden z najlepšie pripravených, ktorý navyše podchytil aj myšlienku redukcie vizuálneho smogu v mestskom prehustenom prostredí a častokrát nevkusnosť umiestnenia nabíjacích staníc. Tá dnes síce ešte nepredstavuje výraznejší problém, no s rozvojom elektromobility je možné, že riešenia, aké predstavil Patrik, budú nutnosťou“ povedal Jozef Ťapajna. Návrh, ktorý pre niekoho môže byť ako zo science-fiction filmu však v sebe ukrýva perfektné riešenie pre historické centrá, uzavreté časti alebo celé mestá. „Nespornou výhodou tohto návrhu je aj fakt, že veľká časť technológie je umiestnená pod komunikáciou a majiteľ elektrického auta len pripája svoju nabíjaciu stanicu do predpripraveného konektora práve tam, kde zaparkuje. Pri odchode ju zase jednoducho odpojí a uloží do kufra auta. Teda v neprítomnosti EV nie je prítomná ani nabíjacia stanica dopĺňa Ťapajna. Vyššie náklady na vybudovanie infraštruktúry nemusia byť prekážkou, nakoľko tieto môžu byť veľmi jednoducho použiteľné pre bezdrôtové nabíjanie elektromobilov v budúcnosti.

PF 2022 from AgeVolt

Na treťom mieste sa umiestnili 2 návrhy, a to študentov  Rastislava MyglysaJakuba Maglaya.

Rastislavov návrh nás zaujal rozpracovanosťou problematiky a návrhmi ich riešenia hneď v niekoľkých prevedeniach, či už ako stĺpového prevedenia a nástenného prevedenia v jednom, ale aj nabíjacej stanice umiestnenej do stĺpika, aký poznáme z parkov či historických centier, ktoré sú veľmi často súčasťou verejného priestoru ako bariéra medzi priestorom vyhradeným pre chodcov a priestorov pre automobily. „Kúzlom takéhoto riešenia je skutočnosť, že pre chodcov je prakticky neviditeľný a obídu ho bez povšimnutia, zatiaľ čo pre elektro mobilistov je dostatočne zreteľný a jednoduchý na používanie“ upresňuje Ťapajna.

 

PF 2022 from AgeVolt

„Jakubov návrh nás oslovil svojou konštrukčnou jednoduchosťou a nenáročnosťou inštalácie. Inými slovami žiaden komponent v nabíjačke nie je použitý len raz. To so sebou prináša vysokú mieru efektivity výroby, znižuje environmentálnu náročnosť výroby, logistiky a prípadného servisu“ konštatuje Ťapajna. Oválny dizajn bez agresívnych hrán nabíjaciu stanicu opticky zmenšuje a vytvára priestor pre kreatívne využitie takmer celej plochy nabíjacej stanice.

PF 2022 from AgeVolt

Práce ďalších študentov boli nemenej zaujímavé, a nesmierne nás teší, že priniesli plnohodnotné a inovatívne nápady hodné ich zamerania. Prepájanie praxe s univerzitným štúdiom vnímame aj ako zásadný faktor skvalitňovania univerzitného vzdelávania.

V rámci zodpovedného prístupu sa spoločnosť AgeVolt snaží prinášať nové inovácie v oblasti nabíjania elektrických vozidiel, a to s ohľadom aj na estetické prevedenie a rešpektovanie prostredia, kde budú nabíjacie stanice umiestnené. Práve masovým rozširovaním siete nabíjacích staníc je potrebné zamýšľať sa nad tým, ako môžu nabíjacie stanice ovplyvniť vizuálny charakter verejného priestoru.

 

O AgeVolt 

Projekt slovenského nabíjacieho systému AgeVolt vstúpil na trh začiatkom roka 2020. Spoločnosť sídliaca v Bratislave je držiteľom certifikátu výnimočnosti Seal of Excellence, ktorý udeľovala Európska komisia najsľubnejším európskym inovatívnym projektom. Vďaka tomu dostane z grantu Ministerstva hospodárstva SR do konca tohto roka 1,8 milióna eur na ďalší rozvoj. 

Od svojho vzniku sa AgeVolt dostal do TOP 10 viacerých svetových súťaží pre startupy a obstál v konkurencii stoviek inovatívnych firiem. Tento rok sa dostal na prestížny globálny zoznam #SET100 ako jeden zo 100 najinovatívnejších startupov v energetickom a mobilnom sektore. Na vývoji nových technológií AgeVolt spolupracuje s Národným batériovým centrom a Slovenskou akadémiou vied, zároveň vyvíja novinky v spolupráci s DXC Technology, ABB či Engie Slovakia. V súčasnosti sú v prevádzke desiatky nabíjačiek AgeVolt na Slovensku a v Českej republike, na najbližšie obdobie sú naprojektované stovky ďalších.

 

O investoroch 

InoBat je slovenská spoločnosť pre výskum, vývoj a energetické riešenia založená v roku 2019, ktorá sa zameriava na kompletný životný cyklus a dotýka sa každej časti hodnotového reťazca batérií, vrátane výskumu a vývoja, výroby, recyklácie, skladovania energie a nabíjania. Jej hlavný projekt InoBat Auto sa má stať popredným dodávateľom batérií pre elektromobily v Európe vďaka vynikajúcim možnostiam výskumu a vývoja a schopnosti vytvárať vysokoobjemové batérie pre EV šité na mieru s rýchlejšou dobou vývoja, ako je bežné v odvetví.

www.inobat.eu

 

IPM Group je spoločnosť zaoberajúca sa asset managementom. Špecializuje sa na investície do triedy aktív InfraTech, ktoré poskytujú priekopnícke technológie s infraštruktúrou potrebnou na zabezpečenie dlhodobého rastu. IPM sa zameriava na investície do spoločností, ktoré sú schopné vyriešiť niektoré z najnaliehavejších problémov sveta v sektoroch energetiky, mobility a digitálnej infraštruktúry.

www.ipmllp.com

 

Venture to Future Fund (VFF) je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Fond bol založený v roku 2019 a svojim nastavením ide o prvý venture capital fond daného typu v CEE regióne, ktorému sa podarilo získať kapitál od EIB. VFF je zameraný predovšetkým na podporu a rozvoj trhu rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky na Slovensku a v EÚ. Investičná stratégia fondu spočíva v podpore inovatívnych spoločností v rastovej fáze ich životného cyklu s potenciálom expanzie na európske a globálne trhy. Fond disponuje prostriedkami v objeme vyše 40 miliónov eur.

www.vff.sk

 

Prečítajte si aj:

Je to tu! Nový koncept „AgeVolt e_veryday“

Je to tu! Nový koncept „AgeVolt e_veryday“

Je to tu! Po dvoch rokoch na trhu rozširujeme našu business stratégiu, s čím súvisí aj potreba rebrandingu. Nový koncept "AgeVolt e_veryday" dokonale popisuje našu víziu, že elektromobilita nie je sci-fi budúcnosť, ktorá raz príde. V AgeVolt vidíme elektromobilitu v...