7.11.2022

Spoločnosti AgeVolt a SPS oznámili spoluprácu pri rozširovaní možností nabíjania kuriérov

Veľmi nás teší, že sme sa stali partnerom poprednej kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service pri budovaní siete nabíjacích staníc pre jej vozový park elektromobilov. Pokračujeme tak vo svojej dlhodobej stratégii urobiť elektromobilitu bežnou, každodennou súčasťou našich životov a súčasne  prispievať k ochrane životného prostredia a udržateľnosti.

 

V spolupráci so spoločnosťou Slovak Parcel Service budujeme nabíjacie stanice v okolí doručovacích stredísk SPS. S SPS zdieľame podobné myšlienky, tak v oblasti budovania tzv. zelenej infraštruktúry, ako aj v oblasti udržateľnosti. V prípade SPS ide o modernizáciu vozového parku v podobe nových elektrických dodávok a v nadväznosti na to spoločnosť buduje aj potrebnú infraštruktúru. Prvé nabíjacie stanice vyrástli v hlavnej centrále v Ivanke pri Dunaji a v dvoch nových doručovacích centrách v Trnave a Trenčíne.

„Inštalácia nových nabíjacích staníc je ďalším krokom k udržateľnému doručovaniu zásielok a zlepšeniu zelenej infraštruktúry. V tomto trende budeme pokračovať, pretože chceme aj naďalej ponúkať prvotriedne kuriérske služby, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Aj z tohto dôvodu v nasledujúcich týždňoch vybudujeme nabíjacie stanice pre elektromobily v bratislavskej Petržalke, Strečne, Banskej Bystrici a Budimíre,“ vysvetľuje zámery spoločnosti Ján Ťurek, konateľ Slovak Parcel Service. 

„V AgeVolt vnímame elektromobilitu v kontexte každodenného života. Dlhodobo sa usilujeme o to, aby sa elektromobilita stala bežnou súčasťou života ľudí. A preto som veľmi rád, že kuriérsky líder Slovak Parcel Service ide touto cestou a buduje nabíjacie stanice v okolí svojich stredísk. V tejto misii budeme spoľahlivým partnerom a tešíme sa na spoločný rozvoj elektromobility po celom Slovensku,“ hovorí Ján Zuštiak, zakladateľ a CEO spoločnosti AgeVolt.

Spoločnosť AgeVolt má udržateľnú budúcnosť vo svojej DNA a, okrem iného, sa zaujíma aj o to, koľko CO2 produkuje svojou výrobou. AgeVolt v spolupráci s akademickým sektorom pracuje na výpočte približných emisií pri výrobe nabíjacích staníc. Predbežne odhadujeme, že pri výrobe jednej nabíjačky AgeVolt vyprodukuje približne 100 kg CO2 pri Wallbox a 200 kg CO2 pri Pillare. 

„Intenzívne sme hľadali možnosti, ako túto uhlíkovú stopu z našej vlastnej výroby znížiť. Prišli sme s nápadom vysádzania stromov. Jeden strom za rok absorbuje 10 až 20 kg CO2. Za priemernú dobu životnosti, pričom sme rátali s 10 rokmi, aj keď bežne sa stromy dožívajú viac,  tak dokáže absorbovať približne 100 kg CO2,” vysvetľuje Ján Zuštiak, CEO a zakladateľ AgeVolt. ,,Aktuálne sme vyčistili miesta určené na vysádzanie stromov v oblasti Tatier a do polovice novembra plánujeme vysadiť okolo 800 stromčekov. Zaviazali sme sa použiť polovicu prípadného zisku v najbližších rokoch na rozvoj podnikania s pozitívnym spoločenským vplyvom. Už teraz zamestnávame ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorí vykonávali čistiace práce a aktuálne sú zapojení do vysádzania stromov, “ pokračuje Zuštiak. 

AgeVolt však ide ešte ďalej. Na balenie svojich nabíjačiek používa 100 % biodegradovateľný a kompostovateľný slovenský bioplast Nonoilen, ktorý ako jediný bioplast na svete neobsahuje syntetické polyméry z ropy. 

V kontexte udržateľnej stratégie kuriéri SPS podporili lokálne samosprávy výsadbou stromov, modernizujú vozový park elektrickými dodávkami a už niekoľko rokov využívajú zákazníci SPS elektronický príjmový doklad či technológiu biometrického podpisu. 

 

O spoločnosti AgeVolt Slovakia

AgeVolt Slovakia vznikla v roku 2049 v Bratislave a jej víziou je pomôcť spoločnosti odbúrať  predsudky a uľahčiť prechod na elektromobilitu. Prináša inteligentný, efektívny a dostupný systém nabíjania, resp. komplexný digitálny ekosystém, ktorý aktuálne pozostáva z nabíjačiek, energomanažmentu, digitálnej platformy a mobilnej aplikácie. Verí, že toto je cesta vpred k hromadnému prijatiu a zároveň bezproblémovému fungovaniu elektromobility. Tieto aktivity priniesli spoločnosti v roku 2021 investíciu 1,2 mil. EUR od investorov IPM a VFF na realizáciu jej zámeru a teraz, vďaka investícii z fondu CB ESPRI Impact One môže spoločnosť AgeVolt naplniť aj svoj zámer v oblasti udržateľnosti.  

 

O investoroch

CB ESPRI, s. r. o. je spoločným podnikom výskumnej a konzultačnej ESPRI, s. r. o. a investičnej platformy Crowdberry. Spravuje fond CB ESPRI Impact One na podporu podnikov a neziskových organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom.  Fond bude do konca roku 2023 investovať kapitál v hodnote do 10,5 mil. eur z prostriedkov poskytnutých Slovak Investment Holding z Operačného programu Ľudské zdroje.

www.cbespri.sk

 

InoBat je slovenská spoločnosť pre výskum, vývoj a energetické riešenia založená v roku 2019, ktorá sa zameriava na kompletný životný cyklus a dotýka sa každej časti hodnotového reťazca batérií, vrátane výskumu a vývoja, výroby, recyklácie, skladovania energie a nabíjania. Jej hlavný projekt InoBat Auto má ambíciu stať sa popredným dodávateľom batérií pre elektromobily v Európe vďaka vynikajúcim možnostiam výskumu a vývoja a schopnosti vytvárať veľkoobjemové batérie pre EV šité na mieru s rýchlejšou dobou vývoja, ako je bežné v odvetví. 

www.inobat.eu

 

IPM Group je spoločnosť zaoberajúca sa asset managementom. Špecializuje sa na investície do triedy aktív InfraTech, ktoré poskytujú priekopnícke technológie s infraštruktúrou potrebnou na zabezpečenie dlhodobého rastu. IPM sa zameriava na investície do spoločností, ktoré sú schopné vyriešiť niektoré z najnaliehavejších problémov sveta v sektoroch energetiky, mobility a digitálnej infraštruktúry. 

www.ipmllp.com

 

Venture to Future Fund (VFF) je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Fond bol založený v roku 2019 a svojim nastavením ide o prvý venture capital fond daného typu v CEE regióne, ktorému sa podarilo získať kapitál od EIB. VFF sa zameriava predovšetkým na podporu a rozvoj trhu rizikového kapitálu pre SME na Slovensku a v EÚ. Investičná stratégia fondu spočíva v podpore inovatívnych spoločností v rastovej fáze ich životného cyklu s potenciálom expanzie na európske a globálne trhy. Fond disponuje prostriedkami v objeme vyše 40 miliónov EUR.  

www.vff.sk