29.11.2022

Aj obce a mestá môžu zarábať na nabíjaní

Vybudovať nabíjaciu infraštruktúru je v súčasnosti dôležité pre každú obec či mesto. Nielen preto, že vstupuje do platnosti legislatíva, ktorá to priam nariaďuje, ale aj preto, že modernizácia a zjednodušovanie života občanom a návštevníkom by malo byť v DNA každého starostu či primátora.

Zdroj foto: Interne

Budovanie nabíjacej infraštruktúry v obciach a mestách

V bežnej populácií, ale aj medzi podnikateľmi a predstaviteľmi samospráv prevláda názor, že nabíjacie stanice, budovanie nabíjacej infraštruktúry a nakoniec aj samotné nabíjanie sú drahé. 

Súčasne, agenda súvisiaca s inžinieringom, projektovou činnosťou a všeobecne administratívou je komplikovaná. V AgeVolt intenzívne pracujeme so zmenou správania spoločnosti v oblasti e-mobility, a preto prinášame tipy a rady, ako uchopiť elektromobilitu prakticky. 

Koncepcia nášho riešenia je ideálna pre použitie v rámci municipalít a verejnej správy s garanciou 10 ročnej životnosti produktov a je vhodná na každé parkovacie miesto. 

Cena balíčkov pre obce a mestá je vypočítaná priemerne na 1 500 EUR na vybudovanie AC nabíjacieho miesta s výkonom 22 kW (pomalé nabíjanie) a 30 000 EUR na vybudovanie DC nabíjacieho miesta s výkonom 60 kW (rýchle nabíjanie).
 

Balíček zahŕňa:

  • prípravu projektu,
  • predprípravu,
  • dodávku zariadení,
  • inštaláciu,
  • správu nabíjacích bodov vrátane pomoci pri definovaní a nastavovaní cenových hladín pre rôzne skupiny používateľov

 

 

Výhody nabíjacích riešení s AgeVolt

Za dominantné výhody riešení AgeVolt pre municipality možno osobitne zdôrazniť možnosť vysokých úspor z dôvodu, že pre implementáciu riešenia AgeVolt s najvyššou pravdepodobnosťou nebude potrebné budovať novú elektrickú prípojku, ani rozširovať existujúcu rezervovanú kapacitu, čo ušetrí nezanedbateľné množstvo verejných financií nielen jednorazovo, ale aj na pravidelnej báze. Zároveň, s riešením AgeVolt obec, či mesto nie je a nikdy nebude závislé od poskytovateľa služieb nabíjania, ani od dodávateľa riešenia, a ceny nabíjania si určuje samé. 

 

 

Za pozornosť stojí aj možnosť vlastného dizajnu nabíjacích staníc – napríklad grafický dizajn s logom mesta. Logo AgeVolt nie je niečo, čo má byť vidieť už z ďaleka, ale stane sa iba Vaším spoľahlivým technologickým partnerom na ceste k udržateľnej elektromobilite.

S našim riešením sa z nabíjačiek nestane záťaž pre obec / mesto, ale výhodný nástroj ako priniesť kvalitnú a finančne udržateľnú službu pre obyvateľov a návštevníkov a z prípadného výťažku budovať ďalšie nabíjacie miesta pre nabíjanie elektromobilov na sídliskách, pri mestských podnikoch, úradoch a verejných parkoviskách. 

 

Zarábajte na nabíjaní elektromobilov.pdf