Domácnosť

Ukážka využitia systému AgeVolt doma

Spolupráca s fotovoltikou

Profitovanie zo zdieľania s verejnosťou

Ochrana ističov pred vyrazením

 • Tento dom čerpá elektrickú energiu z 2 zdrojov
  • „zelenú“ z vlastných solárnych panelov.
  • z elektrickej siete.
 • Nabíjačku využíva majiteľ 2 spôsobmi
  • pre seba v garáži na súkromné použite
  • zdieľa ju s verejnosťou vďaka pripojeniu do siete verejných nabíjačiek a zarába.
 • Energomanažment systému AgeVolt je v tomto prípade zložený z 2 elektromerov (jeden meria výrobu elektriny z fotovoltiky a druhý spotrebu elektriny zo siete) a riadiacej jednotky.
 • Majiteľ si môže kedykoľvek zvoliť režim nabíjania, aký mu vyhovuje:
  • nabíjať zadarmo – používať na nabíjanie len elektrinu z prebytkov fotovoltiky
  • nabíjať rýchlo – používať na nabíjanie maximálny možný výkon.
 • Systém AgeVolt zohľadňuje okrem zvoleného režimu aj aktuálnu spotrebu domu, pozná hodnotu ističa a chráni ho pred vyrazením.
 • AgeVolt tak v každú chvíľu namieša ideálny mix nabíjania podľa preferencií majiteľa.

Chcem ponuku na mieru

Napíšte nám o vašom projekte čo najviac informácií. (Kde plánujete nabíjacie stanice vybudovať? Koľko nabíjacích staníc potrebujete? A aký typ budovy ide? Kedy plánujete nabíjačky inštalovať a pod.)