10.10.2022

Viac nabíjacích staníc a ich udržateľná výroba. Slovenský start-up AgeVolt získal dôležitú investíciu

BRATISLAVA, 05. 10. 2022  Slovenský start-up AgeVolt pripravuje program certifikácie celkovej udržateľnosti svojich nabíjacích staníc. Cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality výroby vlastných nabíjacích staníc, ich prevádzky, ako aj samotného nabíjania elektromobilov. Na realizáciu projektu získal investíciu z fondu CB ESPRI Impact One.

 

AgeVolt vznikol v roku 2019 a odvtedy sa venuje problematike e-mobility, energomanažmentu budov a riešeniam, ako zefektívniť spotrebu energií. Skupina AgeVolt vyrába vlastné nabíjacie stanice a buduje komplexný ekosystém v oblasti elektromobility pre otvorenú spoluprácu. Misiou AgeVolt je prispievať svojou činnosťou k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN v oblasti energetickej účinnosti a klimatických opatrení. 

AgeVolt-u úprimne záleží na udržateľnejšej budúcnosti, preto sa zaujíma aj o to, koľko CO2 produkuje svojou výrobou. Aktuálne pracuje na výpočte v spolupráci s akademickým sektorom, zatiaľ odhaduje, že pri výrobe jednej nabíjačky vyprodukuje približne 100 kg CO2. 

„Intenzívne sme hľadali možnosti, ako túto uhlíkovú stopu z našej vlastnej výroby znížiť. Prišli sme s nápadom vysádzania stromov. Jeden strom za rok absorbuje 10 až 20 kg CO2. Za priemernú dobu životnosti, rátali sme s 10 rokmi, tak dokáže absorbovať približne 100 kg CO2. Vypracovali sme projekt a získali naň investíciu v objeme 500 000,- EUR  z fondu v správe CB ESPRI, za ktorým je investičná platforma Crowdberry a menovaná spoločnosť.“,  vysvetľuje Ján Zuštiak, CEO a zakladateľ AgeVolt. Fond spravuje kapitál z prostriedkov Slovak Investment Holding v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je určený na podporu podnikov a neziskových organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom. „Vďaka tejto investícii budeme schopní výrazne urýchliť výrobu našich nabíjacích systémov a zároveň zabezpečiť celkovú udržateľnosť nielen samotnej výroby, ale aj prevádzky nabíjacích staníc a nabíjania sadením stromov. Aktuálne prebiehajú práce spojené s čistením miest určených na vysádzanie stromov v oblasti Tatier. Zaviazali sme sa použiť polovicu prípadného zisku v najbližších rokoch na rozvoj podnikania s pozitívnym spoločenským vplyvom. Už teraz zamestnávame ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorí vykonávajú čistiace práce a na jar budú zapojení do vysádzania stromov.“,  pokračuje Zuštiak.

AgeVolt však ide ešte ďalej. Na balenie svojich nabíjačiek používa 100 % biodegradovateľný a kompostovateľný slovenský bioplast Nonoilen, ktorý ako jediný bioplast na svete neobsahuje syntetické polyméry z ropy.

O spoločnosti AgeVolt j. s. a.

AgeVolt j. s. a. je materská spoločnosť skupiny AgeVolt a reprezentuje myšlienku AgeVolt, ktorá vznikla v roku 2019, ktorou je pomôcť spoločnosti odbúrať  predsudky a uľahčiť prechod na elektromobilitu. Prináša inteligentný, efektívny a dostupný systém nabíjania, resp. komplexný digitálny ekosystém, ktorý aktuálne pozostáva z nabíjačiek, energomanažmentu, digitálnej platformy a mobilnej aplikácie. Verí, že toto je cesta vpred k hromadnému prijatiu a zároveň bezproblémovému fungovaniu elektromobility. Tieto aktivity priniesli spoločnosti AgeVolt j. s. a. v roku 2021 investíciu 1,2 mil. EUR od investorov IPM a VFF na realizáciu jej zámeru a teraz, vďaka investícii z fondu CB ESPRI Impact One môže spoločnosť AgeVolt j. s. a. naplniť aj svoj zámer v oblasti udržateľnosti. 

O investoroch

CB ESPRI, s. r. o. je spoločným podnikom výskumnej a konzultačnej ESPRI, s. r. o. a investičnej platformy Crowdberry. Spravuje fond CB ESPRI Impact One na podporu podnikov a neziskových organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom.  Fond bude do konca roku 2023 investovať kapitál v hodnote do 10,5 mil. eur z prostriedkov poskytnutých Slovak Investment Holding z Operačného programu Ľudské zdroje.
www.cbespri.sk 

InoBat je slovenská spoločnosť pre výskum, vývoj a energetické riešenia založená v roku 2019, ktorá sa zameriava na kompletný životný cyklus a dotýka sa každej časti hodnotového reťazca batérií, vrátane výskumu a vývoja, výroby, recyklácie, skladovania energie a nabíjania. Jej hlavný projekt InoBat Auto má ambíciu stať sa popredným dodávateľom batérií pre elektromobily v Európe vďaka vynikajúcim možnostiam výskumu a vývoja a schopnosti vytvárať veľkoobjemové batérie pre EV šité na mieru s rýchlejšou dobou vývoja, ako je bežné v odvetví.
www.inobat.eu 

IPM Group je spoločnosť zaoberajúca sa asset managementom. Špecializuje sa na investície do triedy aktív InfraTech, ktoré poskytujú priekopnícke technológie s infraštruktúrou potrebnou na zabezpečenie dlhodobého rastu. IPM sa zameriava na investície do spoločností, ktoré sú schopné vyriešiť niektoré z najnaliehavejších problémov sveta v sektoroch energetiky, mobility a digitálnej infraštruktúry.
www.ipmllp.com 

Venture to Future Fund (VFF) je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding. Fond bol založený v roku 2019 a svojim nastavením ide o prvý venture capital fond daného typu v CEE regióne, ktorému sa podarilo získať kapitál od EIB. VFF sa zameriava predovšetkým na podporu a rozvoj trhu rizikového kapitálu pre SME na Slovensku a v EÚ. Investičná stratégia fondu spočíva v podpore inovatívnych spoločností v rastovej fáze ich životného cyklu s potenciálom expanzie na európske a globálne trhy. Fond disponuje prostriedkami v objeme vyše 40 miliónov EUR. 
www.vff.sk 

Kontakt pre médiá
AgeVolt j. s. a.
Silvia Miháliková
Head of Marketing
silvia.mihalikova@agevolt.com  
+421 903 620 810