We bring seamless and user-friendly electromobility to e_veryday life

What we offer

AgeVolt is a provider of a comprehensive electromobility ecosystem, making EV charging convenient and accessible whilst achieving optimal energy distribution

AC Charging stations

Modular charging stations with with advanced intelligent functions for electric vehicle charging, compatible with Plug Type2.

Learn more
DC Charging stations

Partnership DC charging stations can be integrated with AgeVolt AC charging stations and the Smart System, making them an excellent solution for commercial use.

Learn more
Smart system

The unique system of Hardware and Software which together serve as a unique mechanism for charging management.

Learn more
Charging solutions

We offer efficient and innovative solutions for charging electric cars in households, companies, cities and towns.

Learn more
Digital platform

We are building a comprehensive electromobility ecosystem that will make EV charging convenient and accessible to everyone, quickly and in one place.

Learn more

Don't think about e_mobility
Just use it.

Right charging solution for You!

We offer efficient, innovative and user-friendly solutions for charging electric cars at home, in public parkings, business car parks, and in cities and towns.

Join our e_mobility Ecosystem and benefit from it

Join us

Why choose AgeVolt

We look at electromobility further in the context of energy management of buildings, municipalities, and households. Thanks to Energy Management System we use energy from the free capacity of the electrical connection for EV charging. Charging performance is optimised according to the current consumption of the building
We acts responsibly. In business, society and towards the planet. Because being sustainable is, in fact, AgeVolt´s business model. For AgeVolt, electromobility is above and beyond speed statistics and charging capacities. Electromobility is the best and most ecological solution to specific problems of the planet and its inhabitants.
We are creating a digital ecosystem based on blockchain that connects drivers and charger owners and connects electric vehicle charging with loyalty and marketing systems. We want to support your primary business!

With Support

e_mobility is the most natural mobility

Working with world-class partners

[ONLY IN SK] Aj obce a mestá môžu zarábať na nabíjaní

Vybudovať nabíjaciu infraštruktúru je v súčasnosti dôležité pre každú obec či mesto. Nielen preto, že vstupuje do platnosti legislatíva, ktorá to priam nariaďuje, ale aj preto, že modernizácia a zjednodušovanie života občanom a návštevníkom by malo byť v DNA každého starostu či primátora.

See more
AgeVolt and Slovak Parcel Service announce cooperation in expanding the charging capabilities for couriers

We are very pleased to announce the partnership with Slovak Parcel Service (SPS), a leading courier company to build a network of charging stations...

See more
Slovensko nie je pripravené na rozvoj elektromobility, distribučná sieť skolabuje pri rozsiahlejšom rozvoji nabíjacej infraštruktúry.

Štandardná populácia zastáva názor, že elektrická rozvodná sieť na Slovensku nie je dostatočná na prechod na elektromobilitu. Dokonca aj časť odbornej verejnosti presadzuje názor, že pre budúce potreby elektromobility je nutné budovať nové elektrické prípojky a navyšovať kapacitu rozvodnej siete. V AgeVolt sme sa tejto téme povenovali, prepočítali a ponúkame vám náš názor.

See more