Sep 13, 2022

NABÍJACIA STANICA AJ Z KOMPOSTOVATEĽNÝCH MATERIÁLOV

Spoločnosť AgeVolt dbá tiež na ekologickú stránku nabíjania elektromobilov. V súčasnosti využíva kompostovateľný materiál ako obal na nabíjačku a používa recyklovateľné komponenty v nabíjacích staniciach. V blízkej budúcnosti však plánuje vyrábať aj kompostovateľné nabíjačky.

Aké materiály sa v súčasnosti dajú kompostovať?

Dnes je možné kompostovať bioodpad z domácnosti, zo záhrady, či iný organický odpad, ako napríklad popol z dreva, drevené piliny či vlasy. Znamená to, že do bioodpadu môžete vyhodiť napríklad zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávový výluh, vysušené kytice, pokosenú trávu, lístie, a zhnité ovocie.

 

Ponuka kompostovateľných materiálov sa bude v budúcnosti len rozširovať

Do budúcna sa však ponuka kompostovateľných materiálov bude rozširovať, keďže existujú viaceré spoločnosti, ktoré sa výrobou takýchto materiálov zaoberajú. Jednou z nich je aj český start-up Myco, ktorý vyvíja kompostovateľný materiál z húb, poľnohospodárskeho či drevospracovateľného priemyslu, či obalový materiál Nonoilen, vytvorený na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov. 

 

Bioplasty a ich rozloženie

Tieto materiály sa pridávajú k ostatným bioplastom vyrobeným z eko surovín alebo rozložiteľných v prírode. Rozkladanie bioplastov začne prebiehať až keď sa materiál dostane do biologicky aktívneho prostredia, kde tento proces stále môže trvať týždne až mesiace. Nie je možné odhodiť ho len tak niekde v prírode, pretože potrebuje mikroorganizmy, ktoré ho premenia na niečo neškodné a užitočné. Ideálnym prostredím je napríklad kompost, kde sa tieto organizmy nachádzajú.

 

Využívanie kompostovateľných materiálov spoločnosťou AgeVolt

Spoločnosť AgeVolt kompostovateľné materiály využíva aj vo svojich produktov. Jedným z týchto riešení je využívanie bioplastového materiálu Nonoilen, ktorý môže byť vyhodený aj do domáceho kompostéra, ako obal pre nabíjačky. Tento materiál nemá žiadny negatívny dopad na prírodu a je vytvorený z obnoviteľných zdrojov. Vo všeobecnosti je veľmi priateľský k životnému prostrediu, a do budúcna by mal byť využívaný aj na výrobu produktov, či výrobu fólií na technické a potravinárske účely.

 

Kompostovateľná nabíjacia stanica ako ďalší krok zníženia uhlíkovej stopy

Poslednou výzvou je však využívanie kompostovateľných materiálov aj pre nabíjacie stanice, ktoré by malo byť realitou už čoskoro, aj vďaka materiálu Nonoilen. Ekologické nabíjanie elektromobilov by bolo dostupné pre domácnosti s použitím nabíjačky Wallbox, a tiež aj so systémom Pillar, určeným pre verejné parkoviská.

Nabíjacia stanica by tak bola plne ekologická, umožnila by vám ešte viac znížiť uhlíkovú stopu používania elektromobilu a pomohla by dosiahnuť udržateľnejší spôsob života. A jej výhody by ste si mohli užívať kedykoľvek, či už ste doma, na nákupoch, alebo v práci, s vedomím, že vaša nabíjacia stanica môže byť rozložená aj mikroorganizmami v komposte.