Nov 1, 2022

Slovensko nie je pripravené na rozvoj elektromobility, distribučná sieť skolabuje pri rozsiahlejšom rozvoji nabíjacej infraštruktúry.

Štandardná populácia zastáva názor, že elektrická rozvodná sieť na Slovensku nie je dostatočná na prechod na elektromobilitu. Dokonca aj časť odbornej verejnosti presadzuje názor, že pre budúce potreby elektromobility je nutné budovať nové elektrické prípojky a navyšovať kapacitu rozvodnej siete. V AgeVolt sme sa tejto téme povenovali, prepočítali a ponúkame vám náš názor.

 

Aktuálna situácia na Slovensku 

Na Slovensku aktuálne evidujeme cca 3,4 mil. vozidiel, z toho 2,4 mil. osobných a cca 1 mil. v ostatných kategóriách.  

Priemerná ročná spotreba pohonných hmôt na Slovensku predstavuje 2,5 mld. litrov, z toho 1 mld. litrov spotrebujú osobné vozidlá a zvyšných 1,5 mld. litrov, ostatné kategórie pozemnej dopravy (autobusy, vlaky, kamióny, motorky...).  

Ak by sme si predstavili situáciu, že by všetky vyššie uvedené vozidlá prešli z jedného dňa na druhý na elektrinu, pri rešpektovaní vyššie uvedenej spotreby by sme potrebovali 2,5 TWh elektrickej energie pre osobné vozidlá a cca 4 TWh elektrickej energie pre ostatné kategórie vozidiel. Dokopy teda 6,5 TWh elektrickej energie. 

 

Máme nedostatok elektrickej energie?

Pre priblíženie, aký objem elektriny by spotrebovala plne elektrická cestná doprava je dobré ukázať si spotrebu Slovenska. Aktuálna spotreba elektrickej energie na Slovensku predstavuje 29 TWh, pričom v roku 2017 to bolo až 31 TWh. Znamená to, že Slovensko veľmi efektívne pracuje na znižovaní spotreby elektrickej energie. 

Pre predstavu, ročná spotreba 29 TWh je ekvivalentom 3 938 MW konštantného odberu výkonu. Aktuálny odber Slovenska je cca  4 700 MW. Ak by teda v jednom momente prešla na elektrinu celá pozemná doprava v SR, elektromobilita by predstavovala necelých 16% spotreby SR. 

V AgeVolt máme teda za to, že Slovensko je plne spôsobilé prejsť na elektromobilitu aj bez potreby navyšovania kapacity rozvodnej siete elektrickej energie. Na druhej strane, osobná doprava, ktorá sa podieľa na tvorbe emisií na úrovni viac ako 60 % by v prípade prechodu na elektrinu dokázala byť oveľa čistejšia pre životné prostredie.